• fullslide1
  APS-EKOINNOWACJE
  INNOWACJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
  I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

O FIRMIE


Historia APS-EKOINNOWACJE sięga 2009 roku, kiedy to założyciele rozpoczęli wspólne przedsięwzięcia naukowe w obszarze Technologii Odnawialnych Źródeł Energii.

W roku 2012 do zespołu dołączył Piotr Piersa i rozpoczęto intensywne działania w zakresie przeprowadzania profesjonalnych doradztw i szkoleń z zakresu gospodarki energetycznej, OŹE w budownictwie niskoenergetycznym, audytu energetycznego, pomp ciepła, solarnych systemów grzewczych i fotowoltaicznych.

Dotychczasowe osiągnięcia:
 • 70 publikacji naukowych
 • 3 zgłoszenia patentowe
 • 1 Monografia
 • Kilkadziesiąt wystąpień na konferencjach
 • 6 wdrożeń przemysłowych, w tym m. in:
 • projekt elektrociepłowni hybrydowej zasilanej biomasą w gminie Daszyna współfinansowany z Ministerstwa Środowiska Bundestagu
 • Projekt zeroenergetycznego osiedla domów jednorodzinnych
 • Wymiennik ciepła do zastosowań budowlanych oparty o technologię rurek ciepła-heat pipe
 • Optymalizacje energetycznych w obszarze odzysku ciepła i spalania
 • Kierowanie dwoma grantami badawczymi z Narodowego Centrum Nauki
 • Kierowanie oraz Główne wykonawstwo projektu LIDER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Wpis Do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • Certyfikat ISO w zakresie szkoleń i doradztwa
 • Wpis do Rejestru Akredytowanych Konsultantów PARP- KSI KSU dla Innowacyjnych
 • Aktywny udział w panelach Eksperckich w Ministerstwie Rozwoju dla BGK w ramach oceny wniosków „Kredytów Technologicznych” (Recenzja kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych).
 • Realizacja 18 projektów szkoleniowo-doradczych z obszaru Gastronomi, Zarządzania oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.
 • AKTUALNOŚCI  Dodano: 18.08.2023, przez: Admin

  Wdrożenie wyników prac B+R w spółce APS-Ekoinnowacje poprzez uruchomienie produkcji ciągłej biowęgli na potrzeby rolnictwa.
  Dodano: 28.02.2022, przez: Admin

  Wdrożenie innowacyjnej usługi MOBILNEJ WYTWÓRNI SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19.
  Dodano: 24.06.2020, przez: Admin

  Opracowanie innowacyjnej linii do termochemicznego przekształcania odpadów biomasy w skali laboratoryjnej oraz wdrożenie na rynek nowej usługi badawczej: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów dla różnych zastosowań w energetyce, rolnictwie oraz przemyśle.


  Dodano: 21.06.2016, przez: Admin

  Wystąpienie z prezentacją na Czwartym Opolskim Kongresie Energetycznym.


  Dodano: 31.03.2016, przez: Admin

  Wystąpienie z prezentacją na Targach ENEX, ENEX – NOWA ENERGIA 2016 w Kielcach.

  OFERTA  Szkolenia


  10 letnie doświadczenie pracowników w realizacji szkoleń ugruntowało nas na pozycji liderów na polskim rynku szkoleniowym. Prowadzimy szkolenia z zakresu:
  - Gastronomii;
  - Zarządzania przedsiębiorstwem;
  - Obrobki drewna;
  - Energetyki Niskoemisyjnej i Odnawialnych Źródeł Energii,
  - Klimatyzacji, Wentylacji i Rekuperacji oraz Wymiany ciepła,
  - Audytów energetycznych, efektywności energetycznej oraz budownictwa energooszczędnego,
  - Optymalizacji źródeł zasilania budynków/firm/jednostek samorządu terytorialnego
  - Dywersyfikacji dostaw z odnawialnych źródeł energii i/lub kogeneracji,
  - Optymalizacji procesów technologicznych i przemysłowych (odzysk ciepła, minimalizacja strat etc.),
  - Zarządzania energią i budowania planów racjonalizacji gospodarowania mediów,
  - Tworzenia planów wdrożeń rozwiązań proekologicznych i proinnowacyjnych,
  - Szacowania efektu ekologicznego rekomendowanych rozwiązań,
  - Kreowania proekologicznego wizerunku firmy i instytucji.

  APS-EKOINNOWACJE organizuje kompleksowe szkolenia w bardzo szerokim zakresie merytorycznym i na każdym poziomie trudności począwszy od wykładów dla całkowicie początkującego słuchacza bez żadnego wykształcenia, aż po work shopy w najbardziej wykształconym profesorskim gremium.

  Współwłaściciele oraz pracownicy są wysoko cenionymi na rynku trenerami w obszarach innowacyjnych technologii, posiadającymi pełną własność intelektualną do posługiwania się opracowanymi materiałami szkoleniowymi.

  Kompetencje współwłaścicieli oraz pracowników spółki zdobyte na najlepszych Uczelniach w Polsce i Zagranicą oraz doświadczenie we współpracy z przemysłem są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług szkoleniowych.


  Doradztwo


  Nasze doradztwo skrojone jest zawsze na miarę. Jego specyfika zależy od rodzaju projektu i/lub indywidualnego zamówienia. Obszary, w których świadczymy doradztwo dotyczące innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych oraz pomoc w przygotowywaniu udoskonaleń technologicznych (w tym przygotowywaniu opinii o innowacyjności, zgłoszeń patentowych itp.):

  - Konwersja paliw odnawialnych i konwencjonalnych
  - Efektywność energetyczna
  - Optymalizacje energetyczne procesów wytwórczych i technologicznych w przemyśle (np. Spożywczym, Piekarniczym, Włókienniczym, Biotechnologicznym, Energetycznym, Górniczym, Hutniczym, Samochodowym, Turystycznym)

  Oraz w każdym innym, w którym można wprowadzić innowacje dotyczące ekologii i ochrony środowiska oraz zoptymalizować proces technologiczny i wytwórczy.

  Posiadamy doświadczanie w świadczeniu usług doradczych w zakresie:
  - audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej
  - optymalizacji źródeł zasilania w każdej postaci (ciepło/chłód/energia elektryczna)
  - dywersyfikacji dostaw z odnawialnych źródeł energii i/lub kogeneracji
  - optymalizacja procesów technologicznych i przemysłowych
  - racjonalizacji zużycia energii, paliw oraz wody
  - tworzenia planów wdrożeń rozwiązań proekologicznych i proinnowacyjnych
  - szacowania efektu ekologicznego rekomendowanych rozwiązań
  - budowania modeli biznesowych
  - gastronomii
  - tworzenia i wdrażania strategii rozwoju oraz negocjacji biznesowych
  - kreowania proekologicznego wizerunku firmy i instytucji
  - ochrony wartości intelektualnej (w tym przygotowanie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych itp.)


  Ekspertyzy i Pozyskiwanie Finansowania


  APS-EKOINNOWACJE świadczy również usługi opracowywania ekspertyz, opinii o innowacyjności, a także pomaga w pozyskaniu dofinansowania.

  Opracowania naukowe, popularno-naukowe, projektowe bądź ekonomiczne w zależności od zapotrzebowania mogą mieć charakter, m.in.:
  - konkursowego wniosku o dotacje lub dofinansowanie
  - biznesplanu lub audytu danego przedsięwzięcia
  - analizy lub opinii o innowacyjności
  - kampanii społecznej i wizerunkowej w obszarze proekologicznym
  - strategii rozwoju przedsiębiorstw
  - planu wdrożenia rozwiązania proekologicznego, technologicznego lub biznesowego w przedsiębiorstwie


  Badania Naukowe

  Najbardziej strategiczną usługą, która stanowi kierunek rozwoju spółki APS-EKOINNOWACJE są badania naukowe. Przeprowadzone dotychczas badania wykonane zostały na zlecenie agencji rządowych finansujących badania naukowe w Polsce (NCN i NCBiR).

  Dotyczą one zarówno poziomu badan podstawowych jak i wysoko zaawansowanych technologii charakteryzujących się gotowością wdrożenia na rynek (TRL>6).

  Współwłaściciele oraz pracownicy APS-EKOINNOWACJE wierzą, że największym potencjałem jest człowiek, najwyższymi wartościami lojalność i zaangażowanie, a umiejętnością praca zespołowa.

  PARTNERZY


  APS-EKOINNOWACJE dotychczas nawiązało współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi:
  W Europie:
 • University of Cambridge Enterprise,
 • Oxford ISIS Innovation (Wielka Brytania),
 • ECN Energy Research Center of Netherlands w Petten (Holandia),
 • DBFZ Deutsche Biomass Forschung Zentrum w Lipsku (Niemcy),
 • KTH University of Stocholm.
 • w Polsce:
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Opolska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Śląska,
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Interdyscyplinarne Centrum OŹE działające w ramach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • Centrum Transferu Technologii w obszarze OŹE w Konstantynowie Łódzkim.
 • Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku


 • Dotychczasowa kooperacja z ponad 300 przedsiębiorstwami, w tym m.in.:
 • Kratki.pl,
 • Boson Energy,
 • Cambridge Cleantech,
 • W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o.,
 • Dalkia Łódź S.A.,
 • Eko-Max Sp. z o.o.,
 • Szlifiernia Szkła i Luster Józef Andrzejewski,
 • DominoWood.
 • MISJA


  APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o. tworzy i promuje czyste technologie spalania i technologie OŹE oraz prowadzi szkolenia i usługi doradcze w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, kojarząc naukę z biznesem dla rozwoju nowych technologii o wysokim poziomie innowacyjności.

  WIZJA


  APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o. będzie Liderem na rynku krajowym w obszarach swojej działalności doradczo-szkoleniowej i rozpoznawalną w kraju i w Europie jednostką badawczo-rozwojową. Ponadto APS-Ekoinnowacje uruchomi Interdyscyplinarne Centrum Badawczo Szkoleniowe, dzięki któremu spółka stanie się jednostką badawczo-rozwojową.

  W planowanym APS Institute of Technology wypracowywane będą innowacyjne w skali światowej technologie, które spółka zamierza wprowadzać na rynek poprzez sprzedaż licencji, a także w wyniku uruchomienia produkcji własnej opracowanych wynalazków przy udziale partnerów z kraju i zagranicy.

  KONTAKT


  APS-EKOINNOWACJE Sp. z o.o.

  NIP: 729-271-05-73, REGON: 363900225, KRS: 0000606303

  ul. Brzozowskiego 7/12
  93-552 Łódź


  Piotr Piersa

  Prezes Zarządu

  Tel. 609 407 525


  ROZEZNANIA RYNKU
  ZAPYTANIA OFERTOWE
  OFERTY PRACY