• fullslide1
  APS-EKOINNOWACJE
  INNOWACJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
  I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJAPS-Ekoinnowacje Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany w ramach:

Osi priorytetowej II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


"Wdrożenie innowacyjnej usługi MOBILNEJ WYTWÓRNI SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19"


Celem projektu jest rozszerzenie działalności gospodarczej spółki APS-Ekoinnowacje Sp. z o. o. o nową usługę polegającą na przetwarzaniu owoców i warzyw (tłoczenie soku, jego pasteryzacji i rozlewaniu w opakowania typu bag-in-box) w celu produkcji własnej soków owocowych i warzywnych oraz o wdrożenie nowej innowacyjnej usługi mobilnej świadczonej dla rolników i sadowników.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zakup i uruchomienie mobilnej linii przetwórczej pn. MOBILNEJ WYTWÓRNI SOKÓW OWOCOWYCH I WARZYWNYCH, dzięki czemu spółka rozszerzy zakres swoich usług i poprawi swoją kondycję finansową w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Rezultatami projektu będą:
 • wzmocnienie pozycji rynkowej APS-Ekoinnowacje,
 • wzrost prestiżu i rozpoznawalność spółki APS-Ekoinnowacje,
 • wdrożenie na rynek nowej, innowacyjnej usługa, która jest odpowiedzą na zapotrzebowanie rynkowe,
 • wzrost zatrudnienia w spółce APS-Ekoinnowacje,
 • nastąpi zwiększenie dochodów APS-Ekoinnowacje
 • wzrośnie świadomość ekologiczna w branży owocowej, warzywnej i przetwórstwa spożywczego,
 • podniesienie poziomu innowacyjności i promocja rozwiązań proekologicznych MŚP w regionie łódzkim.
 • Wartość Ogółem Projektu: 1 401 264, 72 PLN

  Dofinansowanie: 999 503,51 PLN