• fullslide1
  APS-EKOINNOWACJE
  INNOWACJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
  I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJOpracowanie innowacyjnej linii do termochemicznego przekształcania odpadów biomasy w skali laboratoryjnej oraz wdrożenie na rynek nowej usługi badawczej: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów dla różnych zastosowań w energetyce, rolnictwie oraz przemyśle.


Projekt dotyczy usługi badawczej związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzących do opracowania efektywnej i wydajnej technologii termochemicznej konwersji biomasy z użyciem przegrzanej pary wodnej.

W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorstwo wdroży do własnej działalności innowacje produktową i procesową w postaci usługi badawczej pozwalającej na klasyfikacji i ocenie potencjału danej biomasy do wykorzystania jako toryfikowane paliwo i/lub biowęgiel jako nawóz lub węgiel aktywny.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie przez przedsiębiorstwo innowacyjnej usługi badawczej w skali co najmniej kraju, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniżej wymienionych celów szczegółowych:

 • Zakup przez przedsiębiorstwo usługi badawczej
 • Wdrożenie do własnej działalności rezultatów usługi badawczej
 • Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej
 • Wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku
 • Utworzenie nowych miejsc pracy
 • Dokonanie zgłoszenia patentowego
 • Całkowita wartość projektu – 1 106 999,95 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich – 764 999,96 PLN